halliwick-klubbarna doppingen och viggen

all verksamhet är helt ideell.

Halliwick-klubbarna Doppingen och Viggen drivs av entusiastiska föräldrar, assistenter och simmare.
All verksamhet är helt ideell.

Halliwick-klubbarna Doppingen och Viggen drivs av entusiastiska föräldrar, assistenter och simmare. All verksamhet är helt ideell. Vi är en simklubb för alla! Barn, ungdomar och vuxna med alla former av funktionshinder. En klubb där hela familjen kan vara med och uppleva glädjen med vattnet.

Vi är inte bara en simklubb utan vi gör mycket annat också: umgås, åker på utflykter, har fester, ser på teater, går och dansar m.m.

Varje år ordnar vi en halliwick gala med simuppvisningar, tävlingar och festligheter efteråt.

Viktiga länkar

ADRESSER TILL SIMHALL

OBS kom ihåg när du beställer färdtjänst/taxi.

Medley Järfällabadet (Jakobsberg)
Mjölnarvägen 1B, 177 41 Järfälla

Beckomberga sim- och idrottshall
Söderberga allé 80, 168 62 Bromma

Välkommen till Halliwick

Halliwick-klubbarna Doppingen och Viggen drivs av entusiastiska föräldrar, assistenter och simmare. All verksamhet är helt ideell. Vi är en simklubb för alla! Barn, ungdomar och vuxna med alla former av funktionshinder. En klubb där hela familjen kan vara med och uppleva glädjen med vattnet.

Kom och träffa nya vänner.

BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT

Avgift: 300:- / år och person
Bankgirokonto: 5763-5641

Ange medlemsavgift , namn och adress. Alla som är i simhall skall ha betalat, så väl simmare som assistenter, syskon mm!
Om du har frågor, kontakta Nina på nina.ejegard@halliwick.se

För detta belopp kan du simma 3 gånger per vecka,
ofta med gruppledare, samt delta på sociala aktiviteter och träffa
kompisarna i Halliwickklubbarna.

en dikt om att simma

Sjunker ned i vattnet och blir lycklig.
Allt tungt blir lätt. Jag blir lätt.
Alla mina tankar förvandlas till plask och stänk.
De är fria. Jag är fri.

Dikt av: Inez Jonsson

styrelse och kontaktpersoner

Jakob Henriksson

Ordförande, Hässelby

Nina Ejergård

Kassör, Lägeransvarig, Bromma

Lottie Jonsson

Vice ordförande, Lägeransvarig, Stockholm

Annette Lack

Ledamot, Ekerö

Annelie Borg

Ledamot

Irene Borg

Ledamot, Solna

Pia Lindström

Ledamot, Spånga

Barbro Svärd

Ledamot

Robin Malmberg

Ledamot

Hugo Svärd

Ledamot

Åke Lundvall

* Hedersordförande * , Järfälla

Information från styrelsen

AKTIVITETER I DOPPINGEN & VIGGEN

Stort tack !

Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen riktar ett stort tack till alla stiftelser, fonder och organisationer som genom bidrag gör det möjligt för våra medlemmar att ha en meningsfull fritid som skänker glädje, social samvaro och aktiviteter som främjar hälsan!

Halliwickmetoden

Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen har simträning enligt halliwickmetoden som är en mycket systematisk vattenträning, individuellt eller i grupp.

Varje simmare assisteras av en instruktör, som används i stället för flythjälpmedel. Träningen bedrivs i lekform, ofta under sång. Man strävar efter att simmaren ska kunna komma i och ur vattnet , behärska alla situationer som uppstår samt förflytta sig på egen hand.

Förflyttning i vattnet innebär inte nödvändigtvis bröstsim, crawl, ryggsim o s v, utan kan vara ett för personen helt individuellt simsätt. Han eller hon får tillfälle att vänja sig vid vanligt bassängdjup och vattentemperatur. Social träning och integrering är en viktig del och simningen blir för många en fin fritidsaktivitet.

Metoden är utarbetad av en engelsk ingenjör, James MacMillan. Han besökte en skola för cp-skadade flickor utanför London, Halliwick. Själv var han aktiv simmare. När han fick se gravt handikappade flickor sitta vid bassängkanten och se på hur andra elever med lindrigare funktionshinder lekte i bassängen, inspirerades han att hitta en lösning så att alla kunde vara med.

Så skapades halliwickmetoden.

Metoden passar alla, barn och vuxna, med eller utan funktionshinder.

FORMULÄR FÖR BLIVANDE MEDLEMMAR

Medlemsavgiften: 300:- /år och person